تغییر در راس فدراسیون کاراته/ سعیدی نایب رئیس و آشوری دبیر
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تغییر در راس فدراسیون کاراته/ سعیدی نایب رئیس و آشوری دبیر
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، بر اساس خبری که روی خروجی سایت فدراسیون کاراته منتشر شد، سرپرست نایب رئیسی، دبیری و سازمان لیگ کاراته تغییر کرد. البته که افراد جدیدی حکم نگرفتند، غیر از دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک، دو نفر دیگر تکراری و مانند گذشته فقط جابجا شدند.
کیکاوس سعیدی در برنامه جدید سید حسن طباطبایی وارد بخش مدیریتی شد و به عنوان سرپرست نایب رئیسی فعالیت خواهد کرد. محسن آشوری مرد همیشه تکراری کاراته از سرپرستی نایب رئیسی به سرپرست دبیری نقل مکان کرد و دوباره به اتاقی برگشت که سال‌ها در اختیار او بود.
وحید مؤمنی هم که چند سالی دبیر بود از این پس به عنوان مشاور رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته فعالیت خواهد کرد.
پیش از این سعیدی به عنوان عضو کمیته فنی، آشوری به عنوان سرپرست نایب رئیسی و مؤمنی به عنوان دبیر فدراسیون مشغول به فعالیت بودند.
سعیدی، آشوری و مؤمنی احکام خود را امروز از رئیس فدراسیون کاراته دریافت کردند. امیدوارم از خبر تغییر در راس فدراسیون کاراته/ سعیدی نایب رئیس و آشوری دبیر
شد
راضی بوده باشید.

تغییر در راس فدراسیون کاراته/ سعیدی نایب رئیس و آشوری دبیر
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۳۰ ۰۲:۴۲:۰۰