تصاویر اختصاصی مهر از طواف زائران برای پایان اعمال حج
تمتع

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصاویر اختصاصی مهر از طواف زائران برای پایان اعمال حج
تمتع
سوالات شرعی و احکام – مکه مکرمه – رضا خسروی: بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر از سراسر جهان در بزرگترین همایش جهان اسلام حضور داشتند تا اعمال حج تمتع خود را انجام دهند. از ایران نیز ۸۷ هزار و ۵۴۱ نفر راهی سرزمین وحی شدند تا پس از انجام اعمال «حاجی» شوند و سبک بال به کشور برگردند.
زائران پس از ورود به عربستان از دو شهر مدینه و جده، با فرا رسیدن ایام تشریق در مکه مکرمه اسکان می‌یابند و آماده حضور در عرفات، مشعرالحرام و منا می‌شوند. حضور در سرزمین منا و عرفات روزهای هشتم تا دوازدهم ذی الحجه انجام می‌شود.
زائران ایرانی پس از حضور در عرفات و قرائت دعای دلنشین عرفه راهی مشعرالحرام شدند و از اذان مغرب تا اذان صبح در این مکان به راز و نیاز به درگاه خدای متعال پرداختند و بعد از اذان صبح عازم سرزمین منا شدند تا رمی جمرات کنند.
رمی جمرات که سنگ زدن به شیطان است سه روز انجام شد که در روز نخست که همزمان با عید قربان بود ۷ سنگ به شیطان عقبه بزنند. بعد از آن زائر به محل چادر خود برمی گردد تا با حلق و تقصیر از لباس احرام خارج شود. روزهای دوم و سوم زائران که حالا دیگر عنوان حاجی یا حاجیه را به خود اختصاص داده اند ۲۱ سنگ به سه شیطان خواهند زد و با زدن ۴۹ سنگ رمی جمرات خود را پس از سه روز به پایان برسانند
حاجیان در برگشت به مکه مکرمه طواف و نماز، سعی صفا و مروه و طواف و نماز نساء را انجام دادند تا اعمال حج شأن به پایان برسد.
تصاویر زیر از انجام طواف زائران پس از بازگشت به مکه مکرمه ثبت شده است: امیدوارم از خبر تصاویر اختصاصی مهر از طواف زائران برای پایان اعمال حج
تمتع
راضی بوده باشید.

تصاویر اختصاصی مهر از طواف زائران برای پایان اعمال حج
تمتع  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۰۳ ۰۲:۳۸:۰۵