تصاویری متفاوت از حماسه حضور بانوان اشتهاردی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصاویری متفاوت از حماسه حضور بانوان اشتهاردی به گزارش خبرنگار سایت احکام، بانوان اشتهارد با حضور پرشور در همایش شیرخوارگان حسینی حماسه دیگری رقم زدند و مادران به همراه شیرخوارگان خود در ماتم مادر علی اصغر (ع) به سوگ نشستند. امیدوارم از خبر تصاویری متفاوت از حماسه حضور بانوان اشتهاردی راضی بوده باشید.

تصاویری متفاوت از حماسه حضور بانوان اشتهاردی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۲ ۰۲:۳۸:۳۹