تصاویری از یورش گردان‌های القسام به پایگاه‌های نظامی
صهیونیستی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصاویری از یورش گردان‌های القسام به پایگاه‌های نظامی
صهیونیستی
صحنه‌هایی از یورش گردان‌های القسام به پایگاه نظامی «بیری» در شرق استان مرکزی و کشتن و اسارت سربازان آن در جریان نبرد طوفان الأقصی را در این فیلم مشاهده می‌کنید. امیدوارم از خبر تصاویری از یورش گردان‌های القسام به پایگاه‌های نظامی
صهیونیستی
راضی بوده باشید.

تصاویری از یورش گردان‌های القسام به پایگاه‌های نظامی
صهیونیستی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۰۸ ۰۲:۳۷:۱۰