تصاویری از عملیات نجات جان ۹ نفر افراد درگیر در طوفان
دریایی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصاویری از عملیات نجات جان ۹ نفر افراد درگیر در طوفان
دریایی
بندرعباس – پرسنل ناجی ۱۰ طی عملیاتی جان ۹ نفر از افراد یک شناور را که در شرایط بد آب و هوایی اقدام به دریا روی کرده بودند را نجات داده و در سلامت کامل به ساحل کندالوی قشم منتقل کردند. امیدوارم از خبر تصاویری از عملیات نجات جان ۹ نفر افراد درگیر در طوفان
دریایی
راضی بوده باشید.

تصاویری از عملیات نجات جان ۹ نفر افراد درگیر در طوفان
دریایی  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۵ ۰۲:۴۳:۵۲