تصاویری از عملیات ترکیبی علیه رژیم صهیونیستی در پایگاه
رویسات

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصاویری از عملیات ترکیبی علیه رژیم صهیونیستی در پایگاه
رویسات
در این فیلم صحنه‌هایی از عملیات کمین پیچیده مقاومت علیه کاروان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی پایگاه رویسات العلم را مشاهده می‌شود. امیدوارم از خبر تصاویری از عملیات ترکیبی علیه رژیم صهیونیستی در پایگاه
رویسات
راضی بوده باشید.

تصاویری از عملیات ترکیبی علیه رژیم صهیونیستی در پایگاه
رویسات  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۷ ۰۲:۴۲:۳۹