تصاویری از حمله پهپادی مقاومت عراق به پایگاه آمریکا در
اربیل

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصاویری از حمله پهپادی مقاومت عراق به پایگاه آمریکا در
اربیل
مقاومت اسلامی در عراق با انتشار بیانیه ای مسئولیت حمله عصر امروز به پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در مجاورت فرودگاه اربیل را با استفاده از دو پهپاد برعهده گرفت. امیدوارم از خبر تصاویری از حمله پهپادی مقاومت عراق به پایگاه آمریکا در
اربیل
راضی بوده باشید.

تصاویری از حمله پهپادی مقاومت عراق به پایگاه آمریکا در
اربیل  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۲۲ ۰۲:۴۰:۱۹