تصاویری از حملات امروز حزب الله به پایگاه‌های رژیم
صهیونیستی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصاویری از حملات امروز حزب الله به پایگاه‌های رژیم
صهیونیستی
مقاومت اسلامی با موشک‌های هدایت‌شونده و گلوله‌های خمپاره به تعدادی از پایگاه‌های صهیونیست‌ها در مزارع اشغالی شبعا حمله کرد و مورد اصابت مستقیم قرار داد. امیدوارم از خبر تصاویری از حملات امروز حزب الله به پایگاه‌های رژیم
صهیونیستی
راضی بوده باشید.

تصاویری از حملات امروز حزب الله به پایگاه‌های رژیم
صهیونیستی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۱۵ ۰۲:۳۹:۴۰