تصاویری از جنایات صهیونیست‌ها در اردوگاه المغازی و
النصیرات

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصاویری از جنایات صهیونیست‌ها در اردوگاه المغازی و
النصیرات
ارتش رژیم صهیونیستی اردوگاه المغازی و النصیرات در مرکز نوار غزه را هدف حملات وحشیانه قرار داد که بر اثر آن تا کنون ۸۵ نفر به شهادت رسیده‌اند. امیدوارم از خبر تصاویری از جنایات صهیونیست‌ها در اردوگاه المغازی و
النصیرات
راضی بوده باشید.

تصاویری از جنایات صهیونیست‌ها در اردوگاه المغازی و
النصیرات  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۵ ۰۲:۳۷:۵۸