تصادف تریلی با اتوبوس در آزادراه کاشان -قم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تصادف تریلی با اتوبوس در آزادراه کاشان -قم به گزارش سوالات شرعی و احکام، حوالی ساعت ۱:۴۰ به دنبال تصادف یک دستگاه تریلی با اتوبوس در آزادراه کاشان -قم عوارضی باغ فین ۴ تیم امداد ونجات به محل حادثه اعزام شدند. امیدوارم از خبر تصادف تریلی با اتوبوس در آزادراه کاشان -قم راضی بوده باشید.

تصادف تریلی با اتوبوس در آزادراه کاشان -قم  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۰۲ ۰۲:۳۸:۳۶