تشریح سفر مهم امیرعبداللهیان به سه کشور حاشیه خلیج
فارس

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تشریح سفر مهم امیرعبداللهیان به سه کشور حاشیه خلیج
فارس
توضیحات ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه سفر امیرعبداللهیان به سه کشور حاشیه خلیج فارس (قطر، عمان و کویت) را در این فیلم مشاهد می‌کنید. امیدوارم از خبر تشریح سفر مهم امیرعبداللهیان به سه کشور حاشیه خلیج
فارس
راضی بوده باشید.

تشریح سفر مهم امیرعبداللهیان به سه کشور حاشیه خلیج
فارس  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۲ ۰۲:۴۲:۰۶