تشریح اقدامات قوه قضاییه در مورد اغتشاشات پاییز سال
گذشته

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تشریح اقدامات قوه قضاییه در مورد اغتشاشات پاییز سال
گذشته
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در گفتگوی با مردم به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: دشمنان سال گذشته دیدند که قوای سه گانه در حال اقدامات مثبت هستند بنابراین تصمیم گرفتند داخل را به هم بریزند. امیدوارم از خبر تشریح اقدامات قوه قضاییه در مورد اغتشاشات پاییز سال
گذشته
راضی بوده باشید.

تشریح اقدامات قوه قضاییه در مورد اغتشاشات پاییز سال
گذشته  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۲ ۰۲:۴۳:۰۰