تشریح آخرین وضعیت دبی چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی
لرستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تشریح آخرین وضعیت دبی چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی
لرستان
به گزارش خبرنگار سایت احکام، درایوش حسن‌نژاد امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: متوسط سطح آب زیرزمینی محدوده‌های بیلان استان در سال آبی ۰۲-۱۴۰۱ منتهی به سایت احکامماه ۱۴۰۲ نسبت به سایت احکامماه سال گذشته حدود ۰.۴ متر افزایش داشته است که معادل حجمی حدود ۰.۸ میلیون مترمکعب است.
وی با اشاره به اینکه بارش‌های سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در سطح محدوده‌های مطالعاتی استان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، افزود: این امر باعث شد که از زمان شروع بارندگی‌ها تا اواسط فصل بهار از چاه‌های بهره‌برداری کمتر استفاده شود و فشار کمتری به آب‌های زیرزمینی وارد شده و باعث بالارفتن سطح آب محدوده‌ها نسبت به سال گذشته شود، همچنین نصب کنتور هوشمند موجب شد تا از کشت گیاهان با نیاز آبی بالا جلوگیری شود، از سوی دیگر جلوگیری از برداشت بیش از حد مجاز نیز باعث افزایش حجم آب زیرزمینی نسبت به سال آبی گذشته شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: در حوضه کرخه در سایت احکامماه ۱۴۰۲ نسبت به سایت احکامماه ۱۴۰۱ حجم‌افزایش، حدود ۱۵ میلیون مترمکعب است، بیشترین افزایش در این حوضه در سایت احکامماه سال ۱۴۰۲ نسبت به سایت احکامماه سال ۱۴۰۱ مربوط به دشت «چغلوندی» با حدود ۱.۵ متر افزایش سطح آب و افزایش مخزن حدود ۲ میلیون مترمکعب است.
حسن‌نژاد در خصوص دبی چشمه‌های انتخابی حوضه کرخه و کارون، بیان داشت: دبی چشمه‌های انتخابی استان در سال آبی ۰۲-۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته حدود ۴۳ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.
وی گفت: دبی چشمه‌های انتخابی حوضه کرخه در استان لرستان در سال آبی ۰۲-۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت حدود ۵۳ درصد کاهش داشته است، همچنین دبی چشمه‌های انتخابی حوضه کارون بزرگ در استان لرستان در سال آبی ۰۲-۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، گفت: سطح آب‌های زیرزمینی استان در بلندمدت منتهی به سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به طور متوسط حدود ۶.۴ متر کاهش داشته است که معادل حجمی حدود ۵۲۲ میلیون مترمکعب و افت سالانه حدود ۰.۲ متر معادل ۲۳ سانتی‌متر است که نشان‌دهنده روند کاهشی منابع آب زیرزمینی در استان است.
حسن‌نژاد با بیان اینکه بیشترین کاهش سطح آب زیرزمینی در بلندمدت مربوط به محدوده‌های مطالعاتی کوهدشت و ازنا – الیگودرز، به ترتیب حدود ۲۱.۵ متر و ۹.۴ متر بوده که معادل حجم آب حدود ۱۱۸ و ۱۸۵ میلیون مترمکعب بوده، بر مدیریت مصرف و اصلاح الگوی کشت در این مناطق تأکید کرد. امیدوارم از خبر تشریح آخرین وضعیت دبی چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی
لرستان
راضی بوده باشید.

تشریح آخرین وضعیت دبی چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی
لرستان  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۰۴ ۰۲:۴۰:۴۷