ترک فعل برخی ارگان‌ها خدمت‌رسانی شهرداری یزد را مختل
می‌کند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ترک فعل برخی ارگان‌ها خدمت‌رسانی شهرداری یزد را مختل
می‌کند
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روابط عمومی شورای شهر یزد، عزیزالله سیفی در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد اظهار داشت: در برخی از محلات توسط ارگانها زمین هایی واگذار شده اما آنگونه که باید کاربری های آموزشی و ورزشی در آنها دیده نشده و مردم با مشکل مواجه هستند و شهرداری نیز آن گونه که شایسته است، نمی تواند در این نقاط به مردم خدمت رسانی کند.
وی ادامه داد: خدمت رسانی در شهر نیازمند مشارکت همه ارگان‌هاست و اگر در یکی از نقاط این زنجیره، کاستی و کم کاری وجود داشته باشد، باعث می شود مردم با مشکل مواجه شوند بویژه اینکه شهر نیز مثل یک موجود زنده نیازمند برنامه ریزی در همه بخش هاست و اگر در بخشی با ضعف همراه شود، به طور قطع با مشکل مواجه خواهیم بود.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: پیشنهاد داریم همه این ترک فعل هایی که باعث گلایه مردم است در کمیسیون نظارت، طرح و سپس پیگیری صورت گیرد تا نسبت به رفع این کم کاری ها که سالها و در دوره های مختلف انجام شده، اقدام شود. امیدوارم از خبر ترک فعل برخی ارگان‌ها خدمت‌رسانی شهرداری یزد را مختل
می‌کند
راضی بوده باشید.

ترک فعل برخی ارگان‌ها خدمت‌رسانی شهرداری یزد را مختل
می‌کند  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۱۴ ۰۲:۳۹:۱۱