تروریست‌ها موفق به تصرف مقرهای سپاه در چابهار و راسک
نشدند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تروریست‌ها موفق به تصرف مقرهای سپاه در چابهار و راسک
نشدند
میراحمدی معاون امنیتی وزیر کشور گفت: در چابهار نیز درگیری‌ها ادامه دارد و با مقاومت رزمندگان ما در دریابانی و سایر نیروها یک نفر از تروریست‌ها کشته و تعدادی هم زخمی شده‌اند. امیدوارم از خبر تروریست‌ها موفق به تصرف مقرهای سپاه در چابهار و راسک
نشدند
راضی بوده باشید.

تروریست‌ها موفق به تصرف مقرهای سپاه در چابهار و راسک
نشدند  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۴ ۰۲:۳۹:۳۳