تردد ۱۷۲ هزار نفر طی روز دوشنبه از مرز مهران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تردد ۱۷۲ هزار نفر طی روز دوشنبه از مرز مهران مصاحبه ویدیویی مجتبی کاور خبرنگار اعزامی سوالات شرعی و احکام در مرز سایت احکامان با علی عباس شفیعی فرماندار سایت احکامان، در مورد وضعیت تردد از مرز سایت احکامان را مشاهده کنید. امیدوارم از خبر تردد ۱۷۲ هزار نفر طی روز دوشنبه از مرز مهران راضی بوده باشید.

تردد ۱۷۲ هزار نفر طی روز دوشنبه از مرز مهران  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۹ ۰۲:۳۹:۴۵