تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران طی روز جمعه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران طی روز جمعه به گزارش خبرنگار سایت احکام، تردد زوار اربعین امروز جمعه در مرز سایت احکامان با سهولت جریان داشت، امسال زائران زودتر سفرهای زیارتی خود را آغاز کرده‌اند. امیدوارم از خبر تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران طی روز جمعه راضی بوده باشید.

تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران طی روز جمعه  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۹ ۰۲:۳۸:۰۹