تدوین دستورالعمل ترویجی مدیریت تولید کلزا در لرستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تدوین دستورالعمل ترویجی مدیریت تولید کلزا در لرستان به گزارش سوالات شرعی و احکام، در راستای حمایت‌های فنی از کلزاکاران استان لرستان در سال زراعی پیش‌رو، جلسه کارگروه استانی تدوین دستورالعمل ترویجی مدیریت تولید کلزا استان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان برگزار شد.
این جلسه به منظور ارائه گزارش فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با برنامه جامع آموزشی-ترویجی ویژه‌ی الگوی کشت سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و همچنین تدوین برنامه جامع آموزشی-ترویجی ویژه الگوی کشت گیاه کلزا در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تشکیل شد.
رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان اظهار داشت: ترویج و آموزش زیربنای رشد و توسعه کشاورزی بوده و از مهم‌ترین عوامل دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی نیروی انسانی دانا و توانا و تأثیر گذار در بخش کشاورزی است.
سیاح فر افزود: در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، بینش و مهارت مخاطبین بخش، باید بر مبنای علم ترویج کشاورزی که مهم‌ترین اصل آن انجام فرآیندی فعالیت‌های ترویجی و آموزشی است اقدامات لازم را به عمل آورد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: در تدوین این دستورالعمل علاوه بر علم محققان از تجارب کشاورزان خبره استفاده می‌شود.
در ادامه، محققان با تخصص‌های مختلف به همراه کشاورزان پیشرو در خصوص مدیریت مزارع کلزا در زمینه‌های نوع رقم، تاریخ کاشت، تهیه زمین، کنترل عوامل خسارت‌زا، مدیریت تغذیه و آبیاری موارد خود را مطرح کردند تا در تهیه دستورالعمل کلزا لحاظ شود. امیدوارم از خبر تدوین دستورالعمل ترویجی مدیریت تولید کلزا در لرستان راضی بوده باشید.

تدوین دستورالعمل ترویجی مدیریت تولید کلزا در لرستان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۹ ۰۲:۳۸:۵۵