تجمع مردم کرمانشاه در محکومیت اهانت به خانواده شهید مدافع
حرم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تجمع مردم کرمانشاه در محکومیت اهانت به خانواده شهید مدافع
حرم
به گزارش خبرنگار سایت احکام، جمعی از مردم شهر کرمانشاه در محکومیت اهانت به آمر به معروف و ناهی از منکر خانواده شهید مدافع حرم شهید «علیخانی» در گلزار شهدای کرمانشاه تجمع کردند. امیدوارم از خبر تجمع مردم کرمانشاه در محکومیت اهانت به خانواده شهید مدافع
حرم
راضی بوده باشید.

تجمع مردم کرمانشاه در محکومیت اهانت به خانواده شهید مدافع
حرم  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۰۶ ۰۲:۳۸:۵۵