تجمع مردم تبریز در حمایت از پیروزی مردم فلسطین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تجمع مردم تبریز در حمایت از پیروزی مردم فلسطین همزمان با عملیات بزرگ طوفان الاقصی در سرزمین اشغالی، تجمع مردم تبریز در حمایت از پیروزی مردم فلسطین در میدان ساعت تبریز، عصر امروز شنبه ۱۵ سایت احکام ماه ۱۴۰۲ با حضور پر شور مردم تبریز برگزار شد. امیدوارم از خبر تجمع مردم تبریز در حمایت از پیروزی مردم فلسطین راضی بوده باشید.

تجمع مردم تبریز در حمایت از پیروزی مردم فلسطین  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۰۸ ۰۲:۴۰:۴۰