تجمع مردمی در محکومیت فاجعه بیمارستان شفا غزه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تجمع مردمی در محکومیت فاجعه بیمارستان شفا غزه تجمع مردمی در اعلام انزجار به فاجعه بیمارستان شفا غزه و ادامه نسل کشی رژیم وحشی صهیونیستی یکشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۳ با حضور اقشار مختلف مردم در میدان فلسطین برگزار شد. امیدوارم از خبر تجمع مردمی در محکومیت فاجعه بیمارستان شفا غزه راضی بوده باشید.

تجمع مردمی در محکومیت فاجعه بیمارستان شفا غزه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۵ ۰۲:۳۹:۰۴