تجمع خودجوش و مردمی کرمانشاهیان در حمایت از مردم
فلسطین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تجمع خودجوش و مردمی کرمانشاهیان در حمایت از مردم
فلسطین
به گزارش خبرنگار سایت احکام، در پی جنایت جنگی و حمله وحشیانه رژیم جعلی صهیونیستی به بیمارستان غزه، تجمعی خودجوش و مردمی در محکومیت این اقدام در کرمانشاه برگزار می‌شود.
این تجمع که در محکومیت نسل‌کشی مردم فلسطین و کشتار صدها غیرنظامی (زن و کودک) چهارشنبه ۲۶ سایت احکام در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.
ساعت آغاز این تجمع ۱۰ صبح اعلام شده است. امیدوارم از خبر تجمع خودجوش و مردمی کرمانشاهیان در حمایت از مردم
فلسطین
راضی بوده باشید.

تجمع خودجوش و مردمی کرمانشاهیان در حمایت از مردم
فلسطین  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۱۸ ۰۲:۳۹:۵۴