تثبیت زریوار/بهشت پنهان کردستان پیداتر از همیشه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تثبیت زریوار/بهشت پنهان کردستان پیداتر از همیشه مریوان_زیباترین جاذبه تالابی غرب کشور در بهترین وضعیت خود در یک دهه گذشته قرار گرفته‌است،انتقال آب سد گاران با هدف افزایش سطح آب، نقش به سزایی در پرآبی زریوار داشته‌است. امیدوارم از خبر تثبیت زریوار/بهشت پنهان کردستان پیداتر از همیشه راضی بوده باشید.

تثبیت زریوار/بهشت پنهان کردستان پیداتر از همیشه  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۰۲ ۰۲:۳۸:۵۴