تامین نشدن سوخت کارخانه هاسبب بیکاری کارگران در استان می
شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تامین نشدن سوخت کارخانه هاسبب بیکاری کارگران در استان می
شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، امیر تیمور موسویان شامگاه شنبه در کارگروه رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد افزود: سامانه برید وزارت صمت یک هفته است که قطع شده و با قطع این سامانه واحدهای تولیدی برای تأمین سوخت با مشکلاتی مواجه شدند.
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: در حال حاضر خط کنسانتره خرما در یک کارخانه استان راه‌اندازی شده که به جای سیب کنسانتره، خرما تولید کند لذا شرکت گاز و پخش فرآورده‌های نفتی برای تأمین سوخت مایع و گاز همکاری کنند که این واحد که به تازگی به چرخه تولید بازگشته، با مشکلی مواجه نشود.
احسان عسکری افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تا زمان رفع مشکل سامانه برید، مستندات واحدهای تولیدی با تأیید و سایت احکام دستگاه رسمی را مورد پذیرش قرار دهد. امیدوارم از خبر تامین نشدن سوخت کارخانه هاسبب بیکاری کارگران در استان می
شود
راضی بوده باشید.

تامین نشدن سوخت کارخانه هاسبب بیکاری کارگران در استان می
شود  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۱۴ ۰۲:۴۲:۵۸