تاثیر رژیم غذایی کم پروتئین بر پیشرفت سرطان روده
بزرگ

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر تاثیر رژیم غذایی کم پروتئین بر پیشرفت سرطان روده
بزرگ
به گزارش خ برنگار سایت احکام به نقل از مدیکال نیوز، آنها دریافتند که رژیم غذایی کم پروتئین رشد تومور را کاهش می‌دهد و مرگ سلول‌های سرطانی را در موش افزایش می‌دهد.
مطالعات نشان می‌دهد که مولکول‌های حساس به مواد مغذی معروف به mTORC۱ به رشد تومور کمک می‌کنند و در بیش از ۷۰ درصد سرطان‌های انسان از جمله سرطان روده بزرگ بیش فعال می‌شوند. مطالعات حیوانی نشان می‌دهد که مهار mTORC۱ مانع از رشد تومور می‌شود.
اگرچه داروهایی که مسیر سیگنال دهی mTORC۱ را مهار می‌کنند، از نظر بالینی مؤثر هستند، اما استفاده از آنها محدود است زیرا تومورها اغلب پس از پایان درمان برمی گردند و عوارض جانبی شأن شامل سرکوب سیستم ایمنی است.
مطالعات نشان می‌دهد که اسیدهای آمینه، mTORC۱ را فعال می‌کند و محدودیت پروتئین رژیم غذایی ممکن است با کاهش mTORC۱ رشد تومور را مهار کند.
تحقیقات بیشتر در مورد اینکه چگونه محدود کردن پروتئین رژیم غذایی بر mTORC و رشد تومور تأثیر می‌گذارد، می‌تواند درمان سرطان را بهبود بخشد.
اخیراً، محققان اثرات رژیم‌های غذایی کم پروتئین را بر فعال‌سازی mTORC۱ در مدل‌های بافت حیوانی و انسانی بررسی کردند.
دکتر «سومیت سولانکی»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه میشیگان، می‌گوید: «ما مشاهده کردیم که تغذیه سلول‌های سرطانی روده انسان با اسیدهای آمینه کم و درمان آنها با شیمی‌درمانی، سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد.»
محققان ابتدا سلول‌های سرطانی روده بزرگ را در موش ارزیابی کردند. آنها دریافتند که فعال شدن mTORC۱ در حضور اسیدهای آمینه بیشتر است.
محققان اثرات رژیم غذایی کم پروتئین را بر روی مدل‌های موش مبتلا به سرطان روده بزرگ به مدت دو هفته و سپس یک ماه شیمی‌درمانی ارزیابی کردند. در حالی که رژیم غذایی موش معمولاً ۲۱٪ پروتئین است، آنها در رژیم غذایی موش‌ها فقط ۴٪ پروتئین گنجاندند.
آنها دریافتند موش‌هایی که از رژیم غذایی کم پروتئین استفاده می‌کردند رشد اولیه تومور کمتر و مرگ سلول‌های سرطانی بیشتری را نسبت به گروه کنترل نشان دادند. در این موش‌ها همچنین فعالیت و تکثیر mTORC۱ کاهش یافت.
محققان خاطرنشان کردند که این نتایج نشان می‌دهد که اسیدهای آمینه فعالیت mTORC۱ را تنظیم می‌کنند و اسیدهای آمینه محدود ممکن است رشد اولیه تومور را مهار کند.
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند. امیدوارم از خبر تاثیر رژیم غذایی کم پروتئین بر پیشرفت سرطان روده
بزرگ
راضی بوده باشید.

تاثیر رژیم غذایی کم پروتئین بر پیشرفت سرطان روده
بزرگ  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۱۱ ۰۲:۳۷:۵۷