بیمه رایگان برای مادران روستایی و عشایر دارای ۳ فرزند در
کرمانشاه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بیمه رایگان برای مادران روستایی و عشایر دارای ۳ فرزند در
کرمانشاه
محسن رشیدی اقدم در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام اظهار کرد: مادران روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر در کرمانشاه به صورت رایگان می‌توانند خود را بیمه کنند.
وی افزود: در راستای حمایت از طرح جوانی جمعیت مادرانی که از فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تا فروردین ماه سال ۱۴۰۱ فرزندان آنها به دنیا آمده‌اند شامل این طرح می‌شوند.
مدیرکل صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان کرمانشاه تصریح کرد: مادران روستایی و عشایری که واجد شرایط هستند می‌توانند تا پایان فروردین ماه امسال با مراجعه به کارگزاری‌های صندوق بیمه روستاییان و عشایر و یا سایت روستا ثبت نام خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: مستمری بازنشستگی، مستمری از کار افتادگی و مستمری بازماندگان از جمله خدماتی است سامل بیمه عشایری می‌شود. امیدوارم از خبر بیمه رایگان برای مادران روستایی و عشایر دارای ۳ فرزند در
کرمانشاه
راضی بوده باشید.

بیمه رایگان برای مادران روستایی و عشایر دارای ۳ فرزند در
کرمانشاه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۷ ۰۲:۴۲:۴۱