بیست و نهمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بیست و نهمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد به گزارش خبرنگار سایت احکام، مرحوم حمیدرضا دهقان زاده بافقی، ۵۰ ساله که به علت خونریزی دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا کرد.
کبد و یکی از کلیه های این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی و کلیه دیگر در بیمارستان ابوعلی سینای شیراز به بیماران نیازمند پیوند شد. امیدوارم از خبر بیست و نهمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد راضی بوده باشید.

بیست و نهمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۱۷ ۰۲:۳۹:۰۲