بهره مندی ٣ روستای محروم آسفیچ بهاباد از راه مناسب و
آسفالته

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بهره مندی ٣ روستای محروم آسفیچ بهاباد از راه مناسب و
آسفالته
مظاهر تیموری در گفتگو با خبرنگار سایت احکام با اشاره به پایان عملیان زیرسازی راه سه روستای بخش آسفیچ شهرستان بهاباد اظهار داشت: عملیات زیرسازی راه سه روستای بخش آسفیچ بهاباد پایان یافت و به زودی اهالی این سه روستا از نعمت راه آسفالته بهره مند خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه روستاهای پتکیگان، النگوئیه و بهشت آباد در فاصله ۲۷ کیلومتری از مرکز شهرستان بهاباد قرار دارند که تا کنون از راه آسفالته و مناسبی بهره مند نبودند، افزود: با همت و تلاش مسئولان و با همت بنیاد علوی، کار زیرسازی جاده دسترسی سه روستا به پایان رسید.
رئیس اداره حمل و نقل جاده ای بهاباد با بیان اینکه عملیات زیرسازی راه این روستا ۱۸ کیلومتر طول دارد، عنوان کرد: مبلغ ۳۰ میلیارد ریال برای انجام عملیات زیرسازی و ابنیه فنی این سه راه روستایی هزینه شده است.
تیموری بیان کرد: امیدواریم با توجه به اینکه قیر برای آسفالت این راه روستایی تهیه شده به زودی اهالی این سه روستا شاهد راه آسفالته مناسب خواهند بود. امیدوارم از خبر بهره مندی ٣ روستای محروم آسفیچ بهاباد از راه مناسب و
آسفالته
راضی بوده باشید.

بهره مندی ٣ روستای محروم آسفیچ بهاباد از راه مناسب و
آسفالته  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۱ ۰۲:۴۰:۰۰