بسته سرمایه‌گذاری خارجی یزد با جدیت پیگیری شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بسته سرمایه‌گذاری خارجی یزد با جدیت پیگیری شود به گزارش خبرنگار سایت احکام، سایت احکامان فاطمی روز سه شنبه در نشست سرمایه گذاری استان یزد که به منظور بررسی آخرین وضعیت اقدامات انجام شده برای برگزاری همایش بازار سرمایه در استان یزد همچنین ارائه گزارشی از آخرین وضعیت عملکرد دستگاه های اجرایی حوزه سرمایه گذاری در درگاه ملی مجوزهای کشور برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های نوین تامین مالی و عدم اتکای صِرف به منابع بانکی تاکید کرد.
وی عنوان کرد: یکی از رویکردهای مهم مورد پیگیری استان در حوزه سرمایه گذاری، ورود به بازار سرمایه است.
فاطمی همچنین با تاکید بر اهمیت برگزاری همایش بازار سرمایه در استان یزد افزود: در کنار انجام اقدامات تبیینی، ترویجی و ارتقاء سواد مدیران نسبت به موضوعات مربوط به این حوزه، باید پروژه‌هایی برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران اولویت بندی و مشخص شوند.
استاندار یزد با بیان اینکه اقدامات مورد پیگیری در حوزه بازار بورس باید منجر به تامین مالی پروژه های اولویت دار استان شود، اظهار داشت: رویدادهای سرمایه گذاری به صورت فصلی یا هر شش ماه یکبار انجام شود.
فاطمی همچنین با اشاره به آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی از ۱۶ خرداد ماه در تهران عنوان کرد: با توجه به اهمیت این نمایشگاه، یک تیم اقتصادی و کارشناسی از استان یزد برای آشنایی با آخرین دستاوردهای این حوزه در نمایشگاه حضور یابند.
استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاهم نامه های منعقد شده در جریان سفر رئیس جمهور به استان یزد، بر پیگیری جدی موضوعات مربوط به آنها تاکید کرد.
فاطمی همچنین اظهار داشت: مباحث مربوط به تهیه کیف سرمایه گذاری استان در مهلت زمانی مقرر و نیز تهیه و تدوین بسته سرمایه گذاری خارجی با جدیت دنبال شوند. امیدوارم از خبر بسته سرمایه‌گذاری خارجی یزد با جدیت پیگیری شود راضی بوده باشید.

بسته سرمایه‌گذاری خارجی یزد با جدیت پیگیری شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۰۷ ۰۲:۳۷:۵۵