بزرگ‌ترین مخزن آبرسانی توسط بسیج سازندگی لرستان ساخته
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بزرگ‌ترین مخزن آبرسانی توسط بسیج سازندگی لرستان ساخته
می‌شود
به گزارش سوالات شرعی و احکام، بزرگ‌ترین مخزن آبرسانی توسط بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان در قالب طرح جهاد آب‌رسانی ساخته می‌شود.
این مخزن آب دو هزارمترمکعبی در روستای «بهرام‌آباد» شهرستان دورود ساخته می‌شود.
این پروژه بزرگ با اعتبار حدود چهار میلیارد تومان در حال اجر بوده و پیشرفت ۴۰ درصدی دارد و ظرف ۵۰ روز آینده به اتمام می‌رسد. امیدوارم از خبر بزرگ‌ترین مخزن آبرسانی توسط بسیج سازندگی لرستان ساخته
می‌شود
راضی بوده باشید.

بزرگ‌ترین مخزن آبرسانی توسط بسیج سازندگی لرستان ساخته
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۴ ۰۲:۳۷:۵۴