برگزاری یادواره شهدای عملیات والفجر۴ و محرم در آستانه
اشرفیه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برگزاری یادواره شهدای عملیات والفجر۴ و محرم در آستانه
اشرفیه
به گزارش خبرنگار سایت احکام، یادواره شهیدان والامقام دفاع مقدس و عملیات پیروزمند والفجر۴ و محرم و یادبود والدین شهدا در آستانه اشرفیه برگزار شد. امیدوارم از خبر برگزاری یادواره شهدای عملیات والفجر۴ و محرم در آستانه
اشرفیه
راضی بوده باشید.

برگزاری یادواره شهدای عملیات والفجر۴ و محرم در آستانه
اشرفیه  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۰۳ ۰۲:۴۱:۳۷