برگزاری دوره آموزشی «کتاب معاد» برای اولین بار در
کشور

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برگزاری دوره آموزشی «کتاب معاد» برای اولین بار در
کشور
به گزارش خبرنگار سایت احکام، دوره آموزشی کتاب معاد به همت دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود. کتاب معاد ۲۰ جلسه آموزشی و ۲۵ مقرری مطالعاتی آموزش داده خواهد شد.
این دوره با حضور علی جعفری هرستانی و محمد قائمی راد پژوهشگران هسته مکتب امام خمینی (ره) مرکز رشد برگزار می‌شود.
زمان برگزاری شنبه ۲۴ اردیبهشت سه شنبه ۳۱ خرداد در دانشگاه امام صادق (ع) است. امیدوارم از خبر برگزاری دوره آموزشی «کتاب معاد» برای اولین بار در
کشور
راضی بوده باشید.

برگزاری دوره آموزشی «کتاب معاد» برای اولین بار در
کشور  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۵-۱۲ ۰۲:۳۶:۵۳