برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان
بوشهر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان
بوشهر
به گزارش خبرنگار سایت احکام، یاسر جمالی جمعه‌شب در دیدار با رئیس انجمن سینمای جوان استان بوشهر اظهار داشت: توسعه حوزه‌های مختلف هنری، فرهنگی و رسانه‌ای مرتبط با ورزش و امور جوانان اهمیت بسیار زیادی دارد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان بر لزوم شناسایی حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای حوزه جوانان در سطوح مختلف تأکید کرد.
وی بیان کرد: برنامه‌های مختلفی نظیر برگزاری دوره‌های آموزشی، تبیین خدمات پیشکسوتان حوزه‌های مختلف و قراردادن ابعاد توسعه و گسترش علم سواد رسانه‌ای می‌توان نقطه قوتی بر تحول پایدار در قشر جوان استان باشد.
جمالی افزود: گسترش حوزه رسانه با توجه به تکنیک‌های روانی و پیچیده تهاجم فرهنگی دشمن در ادوار گذشته بیانگر ایجاد نوعی تحول در رأس حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و هنری است که با برنامه ریزی هایی با هدف تمایز یافتن از اهداف کاذب دشمنان، زمینه ایجاد رشد و شکوفایی جوانان را ایجاد می‌کند.
از توافقات این نشست می‌توان به برگزاری دوره حرفه ای عکاسی ورزشی برای خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان و ساخت مستندی حرفه ای با جزئیات شامل چند قسمت از سوابق و زندگی پیشکسوتان بزرگ ورزش استان اشاره کرد. امیدوارم از خبر برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان
بوشهر
راضی بوده باشید.

برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان
بوشهر  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۰۱ ۰۲:۳۹:۰۴