برگزاری جلسات پرسش و پاسخ قرآنی در هیأت بیت‌الاحزان
آبادان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برگزاری جلسات پرسش و پاسخ قرآنی در هیأت بیت‌الاحزان
آبادان
به گزارش خبرنگار سایت احکام، میلاد عموری هیأت خبرنگار اهل آبادان روایتی از جلسات رمضانیه قرآنی هیأت بیت‌الاحزان آبادان ارائه کرده است: هیأت ما در ماه رمضان با حضور حجت‌الاسلام سیدمسلم موسوی جلسات رمضانیه ویژه ماه مبارک رمضان با رویکرد پرسش و پاسخ قرآنی با موضوع آزاد هر شب ساعت ۲۲ برگزار می‌شود.
عموم مردم با شرکت در این جلسه سوالات و نکات خود را مطرح می‌کنند که عمدتاً هم شبهات و استاد با مبانی قرآنی و آیات پاسخگوی موارد آن‌هاست. امیدوارم از خبر برگزاری جلسات پرسش و پاسخ قرآنی در هیأت بیت‌الاحزان
آبادان
راضی بوده باشید.

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ قرآنی در هیأت بیت‌الاحزان
آبادان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۶ ۰۲:۳۸:۰۱