برگزاری آئین سنتی دمام زنی در مسجد گلف پشت فومن

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برگزاری آئین سنتی دمام زنی در مسجد گلف پشت فومن به گزارش خبرنگار سایت احکام، همزمان با ایام محرم آئین سنتی دمام زنی در مسجد ابوالفضل (ع) روستای گلف پشت فومن برگزار شد و عزاداران حسینی به سوگواری پرداختند. امیدوارم از خبر برگزاری آئین سنتی دمام زنی در مسجد گلف پشت فومن راضی بوده باشید.

برگزاری آئین سنتی دمام زنی در مسجد گلف پشت فومن  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۶ ۰۲:۳۶:۵۹