برپایی «افطاری ساده» به همت یک مدرسه در آستانه
اشرفیه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برپایی «افطاری ساده» به همت یک مدرسه در آستانه
اشرفیه
به گزارش خبرنگار سایت احکام، ضیافت افطاری به همت دبستان پسرانه باقرالعلوم آستانه اشرفیه با حضور بیش از ۵۰۰ دانش آموز و اولیا در بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان برپا شد. امیدوارم از خبر برپایی «افطاری ساده» به همت یک مدرسه در آستانه
اشرفیه
راضی بوده باشید.

برپایی «افطاری ساده» به همت یک مدرسه در آستانه
اشرفیه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۷ ۰۲:۴۲:۵۲