برنامه ویژه نادو برای کاروان المپیک/دو مرحله تست از مسافران
پاریس

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برنامه ویژه نادو برای کاروان المپیک/دو مرحله تست از مسافران
پاریس
فرزاد شارکی در گفت و گو با خبرنگار سایت احکام با تاکید بر برنامه ویژه ای که ستاد ملی مبارزه با دوپینگ برای کنترل دوپینگ ورزشکاران المپیکی یا شانس المپیک دارد، در مورد آن توضیح داد.
وی با یادآوری اینکه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ورزشکارانی فهرست «Registered Testing Pool» یا همان «RTP» را به طور ویژه زیر نظر دارد، گفت: ورزشکاران المپیکی اما الزاماً در فهرست «RTP» نیستند بنابراین کنترل دوپینگ این دسته ورزشکاران به صورت مجزا در برنامه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ قرار دارد.
وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: بعضاً ورزشکاری شانس قطعی کسب سهمیه است اما هنوز سهمیه‌ای به نام او ثبت نشده است یا در رشته‌ای کسب سهمیه انجام می‌شود اما سهمیه موردنظر به کشور داده می شود و هنوز ورزشکار صاحب آن مشخص نیست. بنابراین در اردوهای آماده سازی تعداد بیشتری ورزشکار حضور دارند. نادو در راستای کنترل دوپینگ کاروان المپیک از همه این ورزشکاران که بعضا المپیکی هستند و بعضا شانس المپیکی شدن دارند، نمونه گیری می‌کند.

قائم مقام دبیرکل نادو در مورد میزان نمونه گیری از المپیکی‌ها و زمان انجام آن گفت: کنترل دوپینگ کاروان المپیک هنوز آغاز نشده است. معمولاً در فاصله ۵ ماه مانده به بازی‌های المپیک اجرای برنامه را آغاز می‌کنیم و تا یک ماه پیش از بازی‌ها ادامه می‌دهیم. دو مرحله نمونه گیری از المپیکی‌ها هم در برنامه است.
وی در مورد چگونگی آنالیز تست دوپینگ المپیکی‌ها به جهت اهمیتی که نتیجه آنها دارد و اینکه آیا نمونه گیری ها به صورت اورژانسی برای آزمایشگاه‌های آکردیته ارسال می‌شود؟»، گفت: فوریتی در کار نیست بنابراین نمونه گیری های در پروسه عادی برای آزمایشگاه قطر ارسال می‌شود تا نتیجه آن مشخص شود. نمونه گیری و کنترل دوپینگ به صورتی انجام می شود که در فاصله دو سه هفته تا پیش از اعزام کاروان ایران، دو مرحله نمونه گیری انجام شده باشد و نتایج آن هم مشخص شده باشد.
شارکی همچنین تاکید کرد که نمونه گیری ها به صورت عمده از طریق ادرار انجام می‌شود اما این احتمال وجود دارد که از رشته‌ها استقامتی و قدرتی تست خون هم گرفته شود. امیدوارم از خبر برنامه ویژه نادو برای کاروان المپیک/دو مرحله تست از مسافران
پاریس
راضی بوده باشید.

برنامه ویژه نادو برای کاروان المپیک/دو مرحله تست از مسافران
پاریس  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۳۰ ۰۲:۳۸:۰۵