برنامه ریزی آموزش و پرورش استان سمنان مبتنی برآمایش سرزمینی
باشد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برنامه ریزی آموزش و پرورش استان سمنان مبتنی برآمایش سرزمینی
باشد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، ابوطالب جلالی شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی فرمانداری ویژه شاهرود ضمن اشاره به اهمیت آموزش و پرورش بیان کرد: توجه به آمایش منطقه‌ای در زمره اولویت‌هایی است که باید به آن تاکید داشت.
وی با بیان اینکه دستیابی به اهداف متعالی آموزش و پرورش در گرو تحول نظام آموزشی است، تاکید کرد: باید با الگو گرفتن از جوامع پیشرفته و با درک فضای جدید جامعه جهانی از مدرک گرایی به سمت مهارت آموزی حرکت کنیم.
فرماندار شاهرود همچنین ضمن اشاره به راهکارهای مهارت آموزی بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که می‌تواند مسئله اشتغال را برای ما حل کند، مهارت آموزی و تلاش برای آموختن حرفه‌ها در بین جوانان است.
جمال وزیری مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این دیدار خواستار تبیین و اجرای قانون مسئولیت اجتماعی و ورود تخصصی به موضوعات مولدسازی املاک آموزش و پرورش در شهرستان شاهرود شد و گفت: آمایش سرزمینی و سند جامع توسعه متوازن ساختمانی و رشته‌ها در شورای آموزش و پرورش قابل طرح و پیگیری است که از شورای آموزش و پرورش شهرستان شاهرود می‌خواهیم به این موضوعات اولویت دهند. امیدوارم از خبر برنامه ریزی آموزش و پرورش استان سمنان مبتنی برآمایش سرزمینی
باشد
راضی بوده باشید.

برنامه ریزی آموزش و پرورش استان سمنان مبتنی برآمایش سرزمینی
باشد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۳۱ ۰۲:۴۱:۲۴