بررسی صلاحیت ۷۲ نامزد انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه
مهریز

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بررسی صلاحیت ۷۲ نامزد انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه
مهریز
امیدوارم از خبر بررسی صلاحیت ۷۲ نامزد انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه
مهریز
راضی بوده باشید.

بررسی صلاحیت ۷۲ نامزد انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه
مهریز  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۰۷ ۰۲:۳۸:۵۵