برای مقابله با وسوسه‌های زیادی که به سراغ ما می‌آید چه باید
کنیم؟

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر برای مقابله با وسوسه‌های زیادی که به سراغ ما می‌آید چه باید
کنیم؟
به گزارش خبرنگار سایت احکام، آدمی در مسیر تکاملی خود به سوی خداوند، به جهت دارا بودن طبیعت مادّی، با نفس اماره که امر کننده به زشتی‌ها و پستی‌ها می‌باشد، همیشه در ستیز است. انسان برای مقابله با نفس اماره نیازمند کسب مهارت‌هایی است تا بتواند از طریق آن مهارت‌ها به رشد و تعالی خویش دست یابد.
بر همین اساس همواره این سوال مطرح است وسوسه‌های زیادی به سراغ ما می‌آید و در کارهایی که می‌کنیم ما را به شک می‌اندازد. گاهی هم ما را به گناه می‌کشاند. برای مقابله با این وسوسه‌های ناگهانی چه کنیم؟ آیا می‌توانیم کاری کنیم که دیگر به سراغ ما نیاید؟
آیت الله حسن منفرد از شاگردان شاخص مرحوم حضرت آیت الله بهجت به این پرسش مهم پاسخ می‌دهد که تقدیم مخاطبان می‌شود: امیدوارم از خبر برای مقابله با وسوسه‌های زیادی که به سراغ ما می‌آید چه باید
کنیم؟
راضی بوده باشید.

برای مقابله با وسوسه‌های زیادی که به سراغ ما می‌آید چه باید
کنیم؟  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۵-۱۴ ۰۲:۴۴:۱۷