بدون تعارف با دولت سیزدهم در حسینیه امام خمینی(ره)

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بدون تعارف با دولت سیزدهم در حسینیه امام خمینی(ره) این گزارش در صحبت با رئیس جمهور و کابینه‌اش سراغ برخی از مصوباتی می‌رود که رئیس جمهور و کابینه‌اش در سفرهای استانی، قول تکمیل آن‌ها را داده‌اند. امیدوارم از خبر بدون تعارف با دولت سیزدهم در حسینیه امام خمینی(ره) راضی بوده باشید.

بدون تعارف با دولت سیزدهم در حسینیه امام خمینی(ره)  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۲ ۰۲:۳۷:۲۵