بایدها و نبایدهای هوای آلوده

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بایدها و نبایدهای هوای آلوده کودکان، سالمندان و زنان باردار از گروه‌های حساس به بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا هستند که با رعایت نکاتی می‌توانند از میزان آسیب های این پدیده جلوگیری کنند. امیدوارم از خبر بایدها و نبایدهای هوای آلوده راضی بوده باشید.

بایدها و نبایدهای هوای آلوده  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۰ ۰۲:۳۹:۳۷