باغات دشتستان شناسنامه‌دار می‌شوند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر باغات دشتستان شناسنامه‌دار می‌شوند به گزارش خبرنگار سایت احکام، نشست بررسی روند نحوه شناسنامه دار کردن باغات شهرستان دشتستان چهارشنبه شب با حضور مدیر جهاد کشاورزی دشتستان، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر، کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی و رؤسای مراکز جهاد کشاورزی برگزار شد.
علی رحیمی مدیر جهاد کشاورزی دشتستان اظهار داشت: برحسب دستور وزیر جهاد کشاورزی از این تاریخ هر گونه خدمات به باغداران منوط به اخذ شناسنامه باغ خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان بوشهر در این نشست خبر داد: از امتیازات شناسنامه باغات، امکان اخذ تسهیلات بانکی، اجرایی بودن به عنوان ضمانت دادگاهی و وثیقه بانکی و همچنین کاهش تعرفه‌های برق در واحدهای بسته بندی خرما است. امیدوارم از خبر باغات دشتستان شناسنامه‌دار می‌شوند راضی بوده باشید.

باغات دشتستان شناسنامه‌دار می‌شوند  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۰۷ ۰۲:۴۱:۲۸