باعث و بانی ساخت فیلم مجنون حاج قاسم سلیمانی است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر باعث و بانی ساخت فیلم مجنون حاج قاسم سلیمانی است عباس نادران تهیه کننده فیلم مجنون گفت: باعث و بانی ساخت فیلم مجنون حاج قاسم سلیمانی است ؛خیلی افسوس می خوریم که امروز نیستید که حاصل این زحمات را ببینید. امیدوارم از خبر باعث و بانی ساخت فیلم مجنون حاج قاسم سلیمانی است راضی بوده باشید.

باعث و بانی ساخت فیلم مجنون حاج قاسم سلیمانی است  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۰۶ ۰۲:۴۱:۱۰