باشگاه سپاهان: هواداران بانوی پرسپولیس رفتار ناشایست
داشتند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر باشگاه سپاهان: هواداران بانوی پرسپولیس رفتار ناشایست
داشتند
به گزارش سوالات شرعی و احکام و به نقل از رسانه باشگاه سپاهان، در طول مسابقه تیم‌های سپاهان و پرسپولیس و همچنین قبل و بعد از مسابقه، هواداران تیم میزبان با استفاده از الفاظ رکیک اقدام به فحاشی نسبت به تیم سپاهان نمودند؛ این در شرایطی است که متأسفانه علی رغم تذکرات قبلی اقدامی در خصوص جلوگیری از این رفتار صورت نگرفت.
همچنین برخی از هواداران بانوی منتسب به تیم میزبان اقدام به رفتارهای ناشایست در طبقه فوقانی نمودند که نیروهای امنیتی به دلیل مخاطرات رفتارهای این هواداران اقدام به تغییر محل جایگاه هواداران بانوی تیم میزبان کردند.
از همین رو باشگاه سپاهان با ارائه مستندات کامل، به نهادهای مربوطه شکایت خواهد کرد. امیدوارم از خبر باشگاه سپاهان: هواداران بانوی پرسپولیس رفتار ناشایست
داشتند
راضی بوده باشید.

باشگاه سپاهان: هواداران بانوی پرسپولیس رفتار ناشایست
داشتند  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۰۲ ۰۲:۳۹:۲۹