بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از قرارگاه مردمی اسکان در
مشهد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از قرارگاه مردمی اسکان در
مشهد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور از قرارگاه مردمی اسکان و حمل و نقل صلواتی زائران حضرت رضا (ع) بازدید کرد.
در این بازدید مسئولین قرارگاه مردمی نحوه تقاضا و اسکان و حمل و نقل صلواتی زائران را برای معاون اجرایی رئیس جمهور تشریح کردند، همچنین معاون اجرایی رئیس جمهور از یکی از مدارس محل اسکان زائران بازدید کرد. امیدوارم از خبر بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از قرارگاه مردمی اسکان در
مشهد
راضی بوده باشید.

بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از قرارگاه مردمی اسکان در
مشهد  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۲۷ ۰۲:۴۲:۰۲