بازدید مسئولان از رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال
بسیج

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بازدید مسئولان از رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال
بسیج
بوشهر- مدیرکل فرهنگ و ارشاد، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی، رییس حوزه هنری و تعدادی از مدیران فرهنگی استان بوشهر از پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در عسلویه بازدید کردند. امیدوارم از خبر بازدید مسئولان از رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال
بسیج
راضی بوده باشید.

بازدید مسئولان از رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال
بسیج  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۲ ۰۲:۴۱:۳۹