بازدید شبانه وزیر کشور از زیرساخت‌های اربعینی مرز
خسروی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بازدید شبانه وزیر کشور از زیرساخت‌های اربعینی مرز
خسروی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، احمد وحیدی وزیر کشور، شامگاه جمعه در سفر به استان کرمانشاه و شهرستان قصرشیرین از نزدیک از زیرساخت‌های ایجاد شده در مرز بین‌المللی خسروی بازدید کرد. امیدوارم از خبر بازدید شبانه وزیر کشور از زیرساخت‌های اربعینی مرز
خسروی
راضی بوده باشید.

بازدید شبانه وزیر کشور از زیرساخت‌های اربعینی مرز
خسروی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۶ ۰۲:۳۹:۱۶