بازدید اصحاب رسانه گیلان از دستاوردهای هوافضای سپاه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بازدید اصحاب رسانه گیلان از دستاوردهای هوافضای سپاه به گزارش خبرنگار سایت احکام، جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه گیلان با محوریت سازمان بسیج رسانه در سفری یک روزه از تجهیزات، امکانات و دستاوردهای هوافضای سپاه بازدید کردند.
این بازدید که با حضور ۱۲۰ فعال رسانه گیلان در قالب طرح «راویان پیشرفت» انجام شد خبرنگاران و اصحاب رسانه از بروز ترین و مجهزترین امکانات و دستاوردهای نظامی و موشکی هوافضای سپاه آشنا شدند. امیدوارم از خبر بازدید اصحاب رسانه گیلان از دستاوردهای هوافضای سپاه راضی بوده باشید.

بازدید اصحاب رسانه گیلان از دستاوردهای هوافضای سپاه  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۱ ۰۲:۳۶:۳۵