بازداشت ۲ عضو دیگر شورای شهر مسجد سلیمان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر بازداشت ۲ عضو دیگر شورای شهر مسجد سلیمان به گزارش سوالات شرعی و احکام، علی زلقی افزود: در ادامه تحقیقات در خصوص پرونده فساد مالی در شورای اسلامی شهر مسجد سلیمان، ۲ عضو دیگر این شورا بازداشت شدند.
وی ادامه داد: متهمان با رعایت تشریفات به دادسرا احضار و پس از تفهیم اتهام مبنی بر ارتشاء و اعمال نفوذ بر خلاف حق، با قرار تأمین متناسب راهی زندان شدند.
زلقی گفت: این بازداشت‌ها در ادامه پرونده مربوط به تخلفات صورت گرفته در جهت اخذ تصمیمات داخلی در شورا و شهرداری، است.
به گزارش خبرنگار سایت احکام، هشتم تیر سال جاری، شهردار سابق شهرستان مسجدسلیمان و نهم مردادماه رئیس شورای شهر این شهرستان نیز به اتهامات فساد مالی بازداشت شده بودند.
در ۲ ماه اخیر چندین نفر از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها در استان به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. امیدوارم از خبر بازداشت ۲ عضو دیگر شورای شهر مسجد سلیمان راضی بوده باشید.

بازداشت ۲ عضو دیگر شورای شهر مسجد سلیمان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۳ ۰۲:۳۸:۴۳